Längderna som visas tar hänsyn till basplattornas bredd
Vi definierar avståndet som den geometriska mittpunkten mellan två basplattor
För en anpassad enhet anser vi att ett avstånd under 200 mm är för kort
Exempel 1: Maximal användning av standardlängder
OBS! Basplattorna måste placeras i rätt riktning. Längd A är huvudräckets längd - alla basplattor placeras ut i samma riktning. Längs längden B, med början från den andra stolpen, vrids basplattorna 90° i förhållande till längden A.
Exempel 2: Göra längderna enhetliga
Komponenter
huvudförpackningsenheter
påsar med 3 spännskruvar att spännas för hand (för kablar med längd)
*spännskruven, som spänns för hand, gör det möjligt att sträcka den till bestämd längd ()
anpassad huvudenhet för avstånd A
påse med kablar för A med längd
anpassad huvudenhet för avstånd B
påse med kablar för B med längd
anpassad huvudenhet för avstånd C
påse med kablar för C med längd
Sekundär enhet
1 Räckessida - Linjär montering
2 Räckessidor - Med ett hörn
3 Räckessidor - Med två hörn
Bredd A: mm
Copyright © 2014-2016 Silvadec  -  Rättslig information