Navrhněte si svoji terasu
1 . Tvar prkna *
2 . šírka prken *
138mm
180mm
138mm a 180mm
3 . Orientace prken *
Vertikální
Horizontální
4 .
Copyright © 2014-2016 Silvadec  -  Právní oznámení  

Podmínky použití softwaru pro nákres projektu

Software pro nákres projektu Silvadec je nástroj, který pomáhá s návrhem a realizací projektu. Tento software je naprogramován tak, aby co nejpresneji vypocítal množství materiálu potrebného k vybudování vaší terasy (optimalizovaný výpocet). Proto, pokud nechcete prkna rezat, zabezpecte vetší pocet terasových prken. br/> Spolecnost Silvadec nenese žádnou zodpovednost, pokud vypoctené množství prken pro projekt presne neodpovídá poctu prken potrebných pro realizaci konecného projektu. Rovnež také doporucujeme dodržovat návod k montáži dodávaný k našim produktum, nebot každý projekt má své specifické vlastnosti, jež jsou dány konkrétním prostredí a omezeními. br/>Software pro nákres projektu Silvadec je nezávislý na výsledných objednávkách nebo jejich soucástí.
Spolecnost Silvadec si vyhrazuje právo kdykoliv provádet zmeny obsahu softwaru.