Konfiguracní nástroje pro terasu, plot a zábradlí

Vítejte na stránce softwaru pro nákres projektu Silvadec.
Tyto nástroje vám umožní pomocí nekolika kliknutí urcit, co budete potrebovat k vytvorení své vlastní terasy, plotu nebo zábradlí.
Navrhněte si svoji terasu

Navrhněte si svoji terasu

Full version | Light version
Dotaz ? email facebook
Navštivte naše FAQ    Tel. : +420 731 446 377    Fax : +420 224 833 093    Email : r.bohdan@silvadec.com
Copyright © 2014-2016 Silvadec  -  Právní oznámení  

Podmínky použití softwaru pro nákres projektu

Software pro nákres projektu Silvadec je nástroj, který pomáhá s návrhem a realizací projektu. Tento software je naprogramován tak, aby co nejpresneji vypocítal množství materiálu potrebného k vybudování vaší terasy (optimalizovaný výpocet). Proto, pokud nechcete prkna rezat, zabezpecte vetší pocet terasových prken. br/> Spolecnost Silvadec nenese žádnou zodpovednost, pokud vypoctené množství prken pro projekt presne neodpovídá poctu prken potrebných pro realizaci konecného projektu. Rovnež také doporucujeme dodržovat návod k montáži dodávaný k našim produktum, nebot každý projekt má své specifické vlastnosti, jež jsou dány konkrétním prostredí a omezeními. br/>Software pro nákres projektu Silvadec je nezávislý na výsledných objednávkách nebo jejich soucástí.
Spolecnost Silvadec si vyhrazuje právo kdykoliv provádet zmeny obsahu softwaru.